Usługi » Księgowość

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

  • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Prowadzenie księgowości podatkowej
  • Prowadzenie ewidencja środków trwałych
  • Sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
  • Obliczanie wskaźników finansowych