Usługi » Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

  • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej – umowy o pracę, aneksy
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Sporządzanie list płac
  • Obliczanie podatków od wynagrodzeń i składek ZUS
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników