Usługi » Sprawozdawczość i analizy

Dla Twojej firmy możemy przygotować:

  • Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe
  • Sprawozdanie statystyczne dla GUS
  • Biznesplan i prognozę finansową
  • Wniosek kredytowy i monitoring kredytów
  • Analizę ekonomiczno-finansową