Usługi » Podatki

Prowadzimy:

  • Podatkowe księgi przychodów
  • Rejestry podatku VAT
  • Rozliczenia podatkowe i deklaracje dla podmiotów gospodarczych i dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
  • Rozliczenia podatkowego dochodów zagranicznych
  • Wnioski o zwroty podatku VAT od materiałów budowlanych
  • Karty podatkowe i ryczałty ewidencjonowane